Del på Facebook

Avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport


Sted: Litteraturhuset, Oslo. Storsalen (Wergeland) kl.09-15, Dato: 19. november 2014

 

19. november avsluttes prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt" med en heldagskonferanse på Litteraturhuset. Forskerne presenterer kapitler fra hovedrapporten, og oppsummerer funnene fra prosjektet, som har pågått siden høsten 2013.

 

Vi spør:

  • Hva er den rettslige statusen når det gjelder publisistisk frihet og informasjonsfrihet i Norge?
  • Hvordan opplever etniske og religiøse minoriteter det offtentlige ordskiftet i Norge?
  • Hvilke muligheter, utfordringer og dilemmaer skaper digitaliseringen, sett fra redaktørers og journalisters ståsted?
  • Hvor frie er norske arbeidstakere når det gjelder å ytre seg i arbeidslivet?

 

Program

09.00: Velkommen v/Grete Brochmann, Fritt Ords styre

 

09.10-10.15 Tema 1: Ytringsfriheten: moral og jus

 

Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem – og to tilbake? 
v/ Jon Wessel-Aas, Bing Hodneland               

 

Frykten for å støte som begrensning. Hvilken betydning har sosiale normer for ytringsfriheten?
v/ Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning

 

Spørsmål fra salen

 

10.15-10.30: Kaffepause

 

10.30-11.45 Tema 2: Ytringsfrihet i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn

 

Ytringsfrihet i det flerkulturelle og flerreligiøse Norge 
v/ Arnfinn H. Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning

 

«Ikke en trussel, men en advarsel». Religionsfrihetens plass – ytringsfrihetens nødvendighet
v/ Jon Rogstad, FAFO

 

Kommentar ved Bushra Ishaq, lege, samfunnsdebattant og skribent

 

Paneldebatt: Bushra Ishaq, Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening og Martine Aurdal, debattredaktør i Dagbladet

 

Spørsmål fra salen

 

11.45-12.30: Lunsj

 

12.30-13.30 Tema 3: Ytringsfrihet i arbeidslivet

 

Ytringsfrihetens kår i arbeidslivet 
v/ Sissel G. Trygstad, FAFO      

 

Spørsmål fra salen

 

13.30-14.45 Tema 4: Ytringsfrihet og endrede mediestrukturer

 

Journalistikk i en digital tidsalder
v/ Anna Grøndahl Larsen, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

 

Ytringsfriheten og den offentlige debatten
v/ Karoline A. Ihlebæk, tidligere ansatt ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

 

Paneldebatt: Thomas Spence, Norsk Journalistlag, Eivind Andres Lid, Institutt for journalistikk og Arild Grande, leder for Arbeiderpartiets Demokrati- og medieutvalg.

 

Spørsmål fra salen

 

14.45.-15.00 Avslutning: Status for ytringsfriheten i Norge 
v/ Bernard Enjolras, Institutt for samfunnsforskning                                           

 

Ordstyrer for dagen: Erik Wold

 

 

Konferansen er gratis, men krever påmelding. MELD DEG PÅ HER (innen 15. november)

 

 

 

 

 

Det er ingen aktiviteter å melde seg på.