Del på Facebook

Overvåkningsseminaret 2013: Grunnloven, ytringsfrihet og demokrati


Sted: Fritt Ord, Dato: 7. november 2013

I 2014 feirer vi den norske grunnlovens 100-årsjubileum. Jubileet skal gjøre oss bedre kjent med grunnlovens historie, omstendighetene rundt dens tilblivelse og dens status og betydning i dag. En sentralt mål ved feiringen vil dessuten være å ”stimulere til engasjement og en levende debatt om demokratiets hovedutfordringer” (Stortingspresident Dag Terje Andersen, Aftenposten 10. april 2012). 

 

Vårt første bidrag til denne feiringen vil være å vie det årlige overvåkingsseminaret til grunnloven. Seminaret vil samle et tverrfaglig panel som vil drøfte juridiske, historiske, (medie)teknologiske, filosofiske og estetiske perspektiver knyttet til grunnloven, demokrati og ytringsfrihet.

 

Seminaret vil finne sted torsdag 7. november 2013 i Fritt Ords lokaler, og vil således være en tjuvstart på jubileumsåret. Tanken bak denne tjuvstarten er at vi ønsker å bidra til å understreke noen dimensjoner som er av helt grunnleggende betydning for utøvelse av demokrati i Norge i dag, og således av høyeste relevans for grunnlovsjubileet 2014.

 

Program

09.45 Registrering og kaffe.
10.00 Liv Hausken, IMK, UiO. Velkommen.
10.15 Ketil Lund, Lund kommisjonen. Hovedtrekk ved utviklingen i det norske overvåkingsregimet etter Lundkommisjonen.
11.15 Pause
11.30 Gisle Hannemyr, IFI, UiO. Overvåkning og disiplin: Panopticon redux.
12.00 Jon Wessel-Aas, Den internasjonale juristkommisjonen. Myndighetenes retorikk i et menneskerettslig perspektiv.

12.30 Lunsj
13.30 Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk. Lovens ord som vern mot overvåking og kontroll.
14.00 Milena Hoegsberg, Sjefskurator, Henie Onstad Kunstsenter. Notes on Omer Fast's drone aesthetics.

14.40 Pause
15.00 Erling Johannes Husabø, Jur, UiB. Grenser for kriminalisering og overvaking i ein demokratisk rettsstat.
16.00 Slutt
 
Ordstyrer: Trine Krigsvoll Haagensen

 

Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding kreves.

Velkommen

 

Arrangør

Media Aesthetics

 

 

Det er ingen aktiviteter å melde seg på.