Del på Facebook

Rapportlansering: Ytringsfrihet i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen


Sted: Fritt Ord, Dato: 3. september 2014
  • Hvordan står det til med ytringsfriheten sett fra befolkningens ståsted?
  • Oppfattes ytringsfrihet som en viktig verdi målt opp mot andre hensyn?
  • Hvilke erfaringer har befolkningen med ytringsfrihet – i det offentlige rommet og på arbeidsplassen?
  • Og hvordan ser vi på medienes rolle som infrastruktur for ytringsfriheten?

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt» flere spørreundersøkelser om holdninger til- og erfaringer med- ytringsfrihet, både den etniske majoritets- og minoritetsbefolkningen. Også journalister, forfattere og ble spurt i om sitt syn på ytringsfrihetens vilkår. 3. september inviterer vi til seminar i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo. Her presenteres noen av funnene fra undersøkelsene, og det vil være mulig å stille spørsmål til forskerne.

 

Program

09.00: Kaffe

 

09.15: Kort om prosjektet og rapporten

v/ Terje Rasmussen (IMK)

 

09.20: Holdninger til ytringsfrihetens grenser- Spørsmål

v/ Elisabeth Staksrud (IMK)

 

10.00: Medier, journalistikk og tillit- Spørsmål

v/ Karoline A. Ihlebæk (tidligere forsker ved IMK)

 

10.40: Pause m/kaffe

 

10.50: Holdninger til og erfaringer med ytringsfrihet i arbeidslivet- Spørsmål

v/ Sissel Trygstad (Fafo)

 

11.30: Erfaringer med ytringsfrihet i den etniske minoritets- og majoritetsbefolkningen- Spørsmål

v/ Arnfinn H. Midtbøen og Kari Steen-Johnsen (ISF)

 

12.10: Slutt

 

Seminaret er gratis. Meld deg på her (innen mandag 1.september)

 

Vel møtt!

Det er ingen aktiviteter å melde seg på.