Del på Facebook

Seminar: Nettdebatten etter 22.juli


Sted: Litteraturhuset, Oslo. Amalie Skram-rommet., Dato: 10. januar 2014

 

Hva har skjedd med nettdebatten i norske aviser etter 22. juli? Hvordan kan avisene jobbe for å gjøre nettdebatten bedre? Og hva mener nettdebattantene selv om nettdebatten?

Disse spørsmålene er tema for seminaret Nettdebatten etter 22. juli på Litteraturhuset i Oslo fredag 10. januar. Seminaret arrangeres av forskere fra Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik, med støtte fra Fritt Ord.

Seminaret vil sette fokus på følgende temaer:

  • Endringer i den redaksjonelle håndteringen av nettdebatten
  • Nettdebattantenes syn på nettdebatten
  • Nettdebattantene inn i den bredere offentligheten

 

På seminaret vil det bli presentert funn fra internasjonale og norske forskningsprosjekter, og debattredaktører fra de største norske nettmediene vil ta del i en paneldiskusjon om nettdebattens fremtid.


Program

12.00 Lunsj

12.30-13.15 Keynote-foredrag: International trends in online discusssion forums and participatory journalism
Av Jane Singer, professor ved City University London. Singer er medforfatter av boken Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers. Hun er en internasjonal ekspert på områder som deltakelsesjournalistikk og endringer i medienes portvaktmakt.

13.15-13.30 Kaffepause

13.30-15.00 Presentasjon av forskningsfunn:

Redaksjonelle endringer og nettdebattantenes holdninger
Av Karoline Andrea Ihlebæk, forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, Anders Sundnes Løvlie, 1. Amanuensis ved Høgskolen i Gjøvik og Henry Mainsah, forsker ved Arkitekt- og designhøyskolen. Presentasjonen er basert på funn fra forskningsprosjektet Nettdebatten etter 22.juli.

Anonymitet og kvalitet i nettdebatten
Av Dag Elgesem, professor ved Universitetet i Bergen. Presentasjonene er basert på funn fra forskningsprosjektet Ytringer på nett.

Between self-help and spectacle - participants' positions in VG's Min 22. juli - page

Av Steffen Krueger, forsker og lektor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Presentasjonen er basert på et prosjekt som belyser nettdebatten fra et psykoanalytisk perspektiv. 

 

Ekkokammereffekten og politisk tilhørighet
Av Kari Steen-Johnsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Presentasjonen er basert på funn fra boken Liker. Liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet som kom ut i 2013.

Anti-jihadistene: fra nettet inn i den bredere offentligheten
Av Tine U. Figenschou og Audun Beyer, begge post.doc. ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO. Presentasjonen er basert på funn fra forskningsprosjektet Mediation of Migration.

15.00-15.15 Kaffepause

15.15 Paneldebatt med debattredaktører: hvor går nettdebatten?
•    Halvor Tretvoll, Debattredaktør, NRK Ytring
•    Erik Tornes, Debattredaktør, Aftenposten

•    Geir Ramnefjell, Kulturredaktør, Dagbladet  

Øyvind Solstad, ansvarlig for sosiale medier, VG, har dessverre meldt avbud.

16.00 Slutt

Ordstyrer: Karoline Andrea Ihlebæk.

Leder av paneldebatten: Anders Sundnes Løvlie

 

Vel møtt!

 

v

v

v

Det er ingen aktiviteter å melde seg på.