Seminarer og andre aktiviteter

I løpet av prosjektperioden vil det bli gjennomført en rekke aktiviteter, hvor forskningsresultater blir presentert og ulike problemstillinger knyttet til ytringsfrihet blir tatt opp til debatt. Det vil blant annet bli holdt tre seminarrekker, høsten 2013 samt vår og høst 2014, hvor det vil bli satt fokus på spørsmål relatert til de ulike deltemaene i prosjektet. På denne siden finner du informasjon om aktuelle aktiviteter, med mulighet til enkelt å melde deg på de aktivitetene du ønsker.

Avslutningskonferanse og lansering av hovedrapport


Sted: Litteraturhuset, Oslo. Storsalen (Wergeland) kl.09-15
Dato: 19. november 2014

19. november inviterer vi til avslutningskonferanse for prosjektet "Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt".

Les mer...

Rapportlansering: Ytringsfrihet i Norge- Holdninger og erfaringer i befolkningen


Sted: Fritt Ord
Dato: 3. september 2014

Høsten 2013 og våren 2014 gjennomførte prosjektet «Status for ytringsfriheten i Norge- Fritt Ords monitorprosjekt» flere spørreundersøkelser om befolkningens holdninger til- og erfaringer med- ytringsfrihet. 3. september inviterer vi til seminar og rapportlansering i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien i Oslo.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer...

Seminar: Ytringsfrihet- en privatsak?

For sent å melde seg på.
Sted: Fafos lokaler i Borggata 2B
Dato: 24. april 2014

Hvor går grensen for hva du og jeg kan si og mene noe om, og hvilke fora kan vi bruke til å fremme vår mening?  På seminaret, Ytringsfrihet – en privatsak? setter vi søkelyset på forholdet mellom private meninger og offentlige arenaer. Hvor enkelt eller vanskelig er det å stille kritiske spørsmål på jobben, til ledelsen, til kolleger? Og hvor enkelt eller vanskelig er det å komme med frimodige ytringer om religion og livssyn?


Seminarprogram

Les mer...

Seminar: Nettdebatten etter 22.juli

For sent å melde seg på.
Sted: Litteraturhuset, Oslo. Amalie Skram-rommet.
Dato: 10. januar 2014

Lenke til streaming av seminaret:http://new.livestream.com/accounts/3722443/events/2676717.

 

Hva har skjedd med nettdebatten i norske aviser etter 22. juli? Hvordan kan avisene jobbe for å gjøre nettdebatten bedre? Og hva mener nettdebattantene selv om nettdebatten?

 

Les mer...

Ytringsfrihetskommisjonen 14 år etter: Hva har skjedd?

For sent å melde seg på.
Sted: Fritt Ord
Dato: 20. november 2013

Ytringsfrihetskommisjonen avla i 1999 en omfattende utredning om ytringsfrihetens stilling i Norge. I dette seminaret vil flere av medlemmene av kommisjonen sammen med forskere i prosjektet "Ytringsfrihetens status i Norge" diskutere de samfunnsmessige endringer som har skjedd siden utredningen ble levert.

Les mer...

Overvåkningsseminaret 2013: Grunnloven, ytringsfrihet og demokrati

For sent å melde seg på.
Sted: Fritt Ord
Dato: 7. november 2013

Som en tjuvstart på grunnlovens 100-årsjubileum vil vi i dette seminaret samle et tverrfaglig panel for å diskutere ulike perspektiver knyttet til grunnloven, demokrati og ytringsfrihet. Panelet består av Ketil Lund, Helge Rönning, Jon Wessel-Aas, Milena Hoegsberg og Liv Hausken. Ordstyrer er Trine Krigsvoll Haagensen.

Les mer...