Prosjektets analyser

Her finner du kronikker, presentasjoner av forskningsresultater og andre aktuelle analyser knyttet til ytringsfrihetens status. Du kan i tillegg finne interessant litteratur, som for eksempel ytringsfrihetskommisjonens rapport fra 1999, under publikasjoner på nettsiden.

Økende selvsensur i norske medier?

Jon Rogstad


15. januar 2015

- Frykt for represalier fra religiøse grupper er ikke noe nytt. Spørsmålet er heller ikke om selvsensuren i mediene vil øke som følge av terroren i Paris, men hvor mye og med hvilken kostnad, skriver Jon Rogstad i en kronikk i Aftenposten.

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 14. januar 2014.

 

les mer...

Kunst og ytringsfrihet i Norge

Tore Slaatta


5. januar 2015

Én av tre kunstnere har opplevd at deres kunstneriske ytringsfrihet er blitt innskrenket. Bør vi bekymre oss over kunstens stilling i 2015? spør Tore Slaatta, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Essayet ble først publisert i Klassekampen 31.12.2014. Gjengitt med tillatelse.

les mer...

Det du ikke snakker om på nett

Bernard Enjolras


24. november 2014

Kvinner pålegger seg større sosiale begrensninger på nettet enn i privatsfæren. Er selvbegrensning en trussel mot ytringsfriheten? spør ISF-forskerne Bernard Enjolras, Arnfinn Midtbøen og Kari Steen-Johnsen.

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 18. november 2014.

les mer...

Ytringsfrihet handler om mer enn juss

Bernard Enjolras


17. september 2014

Under tittelen «Ytringsfrihet handler om juss» retter Lars Gauden-Kobeinstveit  i en artikkel publisert på Minervanett (15. september 2014) sterk kritikk mot rapporten «Ytringsfrihet i Norge, holdninger og erfaringer i befolkningen» publisert av «Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt». 

Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, forskere ved ISF og ledere av prosjektet, har skrevet et tilsvar hvor de begrunner rapportens metodiske valg.

Innlegget ble opprinnelig publisert på minervanett.no 17. september 2014.

 

les mer...

Skremmes minoriteter bort fra debatten?

Kari Steen-Johnsen


5. september 2014

-Det et demokratisk problem hvis negative erfaringer fører til at vi mister minoritetsstemmer i det offentlige rom, skriver ISF-forskere Arnfinn Midtbøen og Kari Steen-Johnsen. 

Kronikken ble publisert i NRK Ytring 3.september 2014.

les mer...

Ytringsfrihet- men ikke om jobben

Bernard Enjolras


3. september 2014

- Vår undersøkelse tegner et bilde av en ytringsfrihet under press. Både samfunnsinteresser og private interesser bidrar til dette. Medienes stilling i samfunnet som garantist for ytringsfrihet ser ut til å være svekket. Dette er en uheldig utvikling for et av våre grunnleggende demokratiske prinsipp, skriver forskere bak rapporten "Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen".

Kronikken ble først publisert i Aftenposten 1. september 2014. Forfatterne er prosjektforskere Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen, Elisabeth Staksrud, Arnfinn H. Midtbøen, Sissel Trygstad, Maria Utheim, Synne Sætrang og Maria Helena Gustavsson.

les mer...

(På)virker trusler? Religionskritikk og ytringsfrihet

Jon Rogstad


12. maj 2014

Påvirker trusler fremmet av grupper som enten er religiøst funderte, eller som bruker religion som begrunnelse, hva mediene offentliggjør?

I et pågående prosjekt har vi sett nærmere på hvilken plass og betydning religion og religionskritikk har i forhold til ytringsfrihet. Artikkelen er basert på et innlegg Rogstad holdt på Fafo-seminaret Ytringsfrihet- en privatsak? 24. april.  

les mer...

Ytringsrett i arbeidslivet

Sissel C. Trygstad


30. april 2014

"Ytringsfriheten til arbeidstakere i offentlig forvaltning er viktig. Det er tale om en grunnleggende rettighet for den enkelte ansatte, og den er også viktig for samfunnsforskningen" (SOM, Årsmelding 2013:21)

Hvordan vurderer norske arbeidstakere sine muligheter til å omtale alvorlige kritikkverdige forhold internt? I forbindelse med prosjektet "Status for ytringsfrihet i Norge" har vi bedt norske arbeidstakere ta stilling til noen påstander som berører ytringsfrihetens kår. Artikkelen er basert på et innlegg Trygstad holdt på Fafo-seminaret Ytringsfrihet- en privatsak? 24. april.

les mer...

Sensurforbudet kan stå for fall

Francis Sejersted / Helge Rønning / Eivind Smith

Professor
14. februar 2014

I 2004 ble grunnloven endret og forbudet mot forhåndssensur presisert. Likevel kan det absolutte sensurforbudet nå stå for fall, skriver Helge Rønning, Francis Sejersted og Eivind Smith i en kronikk i Aftenposten. Et stort antall forslag om grunnlovsendringer vedrørende menneskerettigheter ligger i Stortinget, og en sentral del av pakken er et forslag om adgang til å gripe inn i grunnlovfestede rettigheter dersom det anses nødvendig. Hvis forslaget blir vedtatt, står en 200 år gammel tradisjon for fall, mener kronikkforfatterne.

les mer...

Journalistiske normer i fare

Ingrid Dahlen Rogstad

Stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning
27. januar 2014

- Politisk nøytralitet-prinsippet er under press når journalister bruker Facebook og Twitter til å dele personlig informasjon, skriver Ingrid Dahlen Rogstad, stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning, i en kronikk i Dagsavisen. Under høstens valgkamp uttrykte flere skepsis til at journalister ytret politiske standpunkter på Facebook og Twitter, og mente dette utfordret politisk nøytralitet-prinsippet. Rogstads undersøkelser viser at de journalistene i Norge som har de tetteste båndene til politikerne på Stortinget, har et svært bevisst forhold til den måten de bruker sosiale medier på.

les mer...

Å motarbeide «lovlige» hatefulle ytringer

Ronald Craig

Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet
23. januar 2014

- Når temaet hatefulle ytringer melder seg er det lett for mange å fortape seg i kriminaliseringen av slike ytringer og forbudets forhold til ytringsfriheten. Det som blir overskygget og glemt i denne debatten er skadevirkningene av både de «ulovlige» og «lovlige» hatefulle ytringer, sier Ronald Craig, rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet. I et foredrag holdt for European Law Students Association om hatefulle ytringer etterlyser Craig en omfattende og helhetlig nasjonal strategi for å motarbeide skadevirkningene av både «lovlige» og «ulovlige» hatefulle ytringer og kommer med konkrete forslag fra Ombudet til tiltak.

les mer...

Oppdrag: ytringsfrihet

Arne Jensen

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening
25. november 2013

-Vi har lett for å tro at ytringsfrihet og informasjonsfrihet er lett, og at Norge er «verdensmestre» på dette. Det er ikke så enkelt, skriver Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. I sin kronikk, formulert som et åpent brev til kulturminister Thorhild Widvey og justisminister Anders Anundsen, går Jensen ytringsfriheten nærmere etter i sømmene og kommer med konkrete forslag til hva regjeringen bør gjøre om de vil bedre ytringsfrihetens stilling i Norge. Les hans forslag ved å trykke på «les mer» under. Kronikken har også vært publisert i Aftenposten.

les mer...

Ytringsfrihetskommisjonen revisited

Francis Sejersted

Professor
16. september 2013

Torsdag 12. september 2013 arrangerte Fritt Ord seminaret "nye medier og 22. juli - utfordringer for ytringsfriheten". Blant deltakerne var Francis Sejersted, som holdt innlegget "ytringsfrihetskommisjonen revisited". Sejersted tok i innlegget for seg den omfattende debatten rundt ytringsfrihetskommisjonens rapport fra 1999 og gikk også inn på utviklingstendenser som tilsier ny oppmerksomhet omkring ytringsfriheten og dens grenser. Les innlegget her.

les mer...

Ytringsfrihetens høyborg?

Anine Kierulf

Stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UiO)
23. august 2013

Ikke lenge etter toårsdagen for 22. juli postet en ukjent tilkallingshjelp for Stortingets referentseksjon sterkt negative ytringer om Eskil Pedersens rolle på Utøya, på sin private facebookside. Hendelsen endte med at referenten mistet jobben sin. Dette utgjør utgangspunktet når Anine Kierulf, stipendiat ved Institutt for offentlig rett (UiO), i en kronikk tar for seg viktige problemstillinger rundt grensene for ytringsfriheten. Er det kurant å spre ytringer fra private Facebooksider? Om referenten måtte tåle sosiale reaksjoner – var det riktig av Stortinget å terminere hans oppdrag på grunn av hans ytring? Hvilken lojalitetsplikt har man overfor en arbeidsgiver?

les mer...